kibernetika značenje

kibernetika (grč.), znanost koja istražuje opće zakonitosti procesa upravljanja i veza u bilo kojim sustavima (tehničkim, biološkim, ekonomskim, socijalnim, administrativnim i dr.). Pedagoška k. (kibernetička pedagogija), pedagoška disciplina koja s pomoću računalâ i kibernetike nastoji optimalizirati odgojni (a posebno nastavni) proces izgrađujući algoritmičke modele kojima se on regulira.