Khuen-Héderváry značenje

Khuen-Héderváry, grof Karlo (1849–1918), madž. političar; hrv. ban 1883–1903., predsj. madž. vlade 1903. i 1910–12. U Hrvatskoj se služio represivnim metodama; gušio polit. i građ. prava.