Khorramshahr značenje

Khorramshahr (Horamšar), grad i luka na ušću rijeke Karun u Shatt-al-arab, JZ Iran; 105 600 st. Važna luka za izvoz nafte; teško oštećena u iransko-iranskom ratu (1980–88).