ket značenje

ket (engl.), najmanja šport. jedrilica; jedan jarbol bez prečke na pramcu.