Kerularije značenje

Kerularije, Mihajlo (o. 990–1059), carigradski patrijarh (1043–58); za njegova patrijarhata došlo je do konačnoga raskola između Istočne i Zapadne crkve.