keramika značenje

keramika (grč.), skupni naziv za sinterirane nekovinske proizvode dobivene miješanjem osnovnih sirovina (gline, kaolina) s vodom, oblikovanjem na običnoj i pečenjem na visokoj temp. (za neku robu i pocakljivanjem). Najvažnije vrste klasične k.: lončarija, majolika, fajansa, kaljevi, drenažne cijevi, opekarska roba, terakota, porculan. Nove grane k. su sinterirani oksidi (npr. korund) i karbidi (npr. volframa i molibdena), otporni prema koroziji i habanju.