Kerala značenje

Kerala, sav. država Indije, u J dijelu Malabarske obale; 38 863 km2, 32 mil. st. (o. 3 mil. kršćana). Uzgaja se riža, kokosov orah, tapioka, šećerna trska. Ribarstvo. Gl. grad Thiruvananthapuram (Trivandrum); važna luka Kochi (Cochin). – Dravidska država Kerala (← 3. do ← 1. st.); Europljani dolaze od 15. st. (Portugalci, Nizozemci i Britanci); od 1947. u sastavu neovisne Indije.