Kepler značenje

Kepler, Johannes (1571–1630), njem. astronom i matematičar; formulirao zakone gibanja planeta koji su osnovica suvremene planetarne astronomije; po njemu su nazvani astronomski dalekozori.