kenaf značenje

kenaf (perz.) (Hibiscus cannabinus), jednogodišnja biljka iz por. sljezova; uzgaja se u trop. i suptrop. krajevima radi istoimenoga vlakna nalik na juteno, koje se upotrebljava kao tehničko vlakno za grube tkanine (ambalaža i sl.).