kemoterapija značenje

kemoterapija (grč.). 1. Liječenje infekcija kem. sredstvima (kemoterapeuticima), koja specifično djeluju na uzročnike bolesti (npr. sulfonamidima). 2. Terapija citostaticima pri obuzdavanju malignih tumora.