kemijske jednadžbe značenje

kemijske jednadžbe, prikazi kem. reakcija s pomoću simbola i formula; na lijevoj su strani jednadžbe ishodne tvari, na desnoj produkti reakcije; obje strane k. j. moraju po broju atoma biti jednake; npr. neutralizacija sulfatne kiseline natrijevim hidroksidom (pri čemu nastaje natrijev sulfat i voda) prikazuje se jednadžbom: H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O. Umjesto znaka jednakosti stavlja se i strelica (→), koja pokazuje i smjer reakcije; kod reverzibilnih reakcija stavljaju se dvije strelice (⇆). Budući da svaki simbol nekoga elementa predstavlja jedan gram-atom, k. j. pokazuju težinske odnose u reakciji.