kemijska termodinamika značenje

kemijska termodinamika, grana termodinamike koja proučava ravnotežna stanja i procese u kem. sustavima; uključuje mjerenje, tumačenje i proračun toplinskih učinaka kem. reakcija, afiniteta reagirajućih kem. spojeva, apsolutnih i relativnih aktivnosti tvari i dr.