kemijska kinetika značenje

kemijska kinetika, grana fizikalne kemije koja proučava brzine kem. reakcija.