kemijska industrija značenje

kemijska industrija, ind. grana koja proizvodi kem. proizvode kem. postupcima; dijeli se na bazičnu ili tešku (proizvodi sirovine i poluproizvode: sumporna kiselina, kalcinirana i kaustična soda, dušična gnojiva, superfosfati, umjetne smole) i laku (široka potrošnja).