Keller značenje

Keller, Boris Aleksandrovič (1874–1945), rus. botaničar; razrađivao probleme odnosa između biljaka i okoline u svjetlu darvinizma. Autor mnogobrojnih djela o geobotanici i ekologiji stepskoga i pustinjskoga bilja.