Keller značenje

Keller, Ferdinand (1800–81), švic. istraživač prapovijesti; otkrio prve sojenice.