Keilbach značenje

Keilbach, Vilim (1908–82), hrv. filozof i teolog. Suprotstavio se komun. vlastima da se Bogoslovni fakultet isključi iz Sveučilišta i ukine; njegovom je zaslugom očuvan kao crkveni fakultet.