Keglevići značenje

Keglevići, hrv. velikaški rod iz plemena Prkalja, iz okolice Obrovca. Od 15. st. nose pridjevak Bužimski. Imali su velike posjede u Hrv. zagorju. Podijelili su se na dvije grane: hrvatsku (izumrla u 19. st.) i madžarsku. Petar (o. 1500.–1554. ili 1555), hrv.-slavonsko-dalm. ban 1538–42; istaknuo se u borbama protiv Turaka (bitka kraj Jajca 1521).