kečiga značenje

kečiga (madž.) (Acipenser ruthenus), riba zrakoperka iz por. jesetri, ukusna mesa; od ikre se pravi kavijar; živi u rijekama crnomorskoga i kaspijskoga slijeva.