kazneno pravo značenje

kazneno pravo, skup pravila (normi) pozitivnoga prava kojima se zaštićuju određene vrjednote i prava, što su, kao takvi, priznati u danom društvu, ili u danoj državi i civilizaciji uopće. Zaštita tih vrjednota i prava uređena je tako što su određena ljudska ponašanja označena kao kažnjiva djela i što su za njih unaprijed predviđene odgovarajuće kaznene sankcije (kazne i druge mjere) što se izriču protiv učinitelja takvih djela. Također, znanstvena pravna disciplina koja proučava k. p. kao pozitivno-pravni sustav i njegov razvoj u povijesti.