Kazasi značenje

Kazasi (Kazahi), turkijski narod u središnjoj Aziji, oko 9,6 mil. pripadnika. Žive pretežito u Kazahstanu (6,9 mil.), te u Kini (1,2 mil.), Uzbekistanu (1 mil.), Mongoliji (0,1 mil.) i dr. Potječu od više saživljenih tur. i mongolskih plemena, ujedinjenih u 15. i 16. st. Muslimani-suniti.