Kavkaz značenje

Kavkaz, planinski masiv između Crnoga mora i Kaspijskoga jezera. Sastoji se od Velikoga Kavkaza (Elbrus, 5642 m) s ledenjacima (2000 km2) i Maloga Kavkaza (Gamiş, 3724 m). Rudna ležišta. Pripada Gruziji, Armeniji, Azerbajdžanu i J dijelu Rusije. Ovčarstvo; hidroelektrane. Nac. parkovi.