kavitacija značenje

kavitacija (lat.), tehn isparavanje tekućine na pojedinim točkama strujnih polja pri velikim brzinama okretanja vijka ili lopatica turbina. Nastaje zbog pada tlaka i njime izazvanoga sniženja temperature isparivanja. Smanjuje djelotvornost uređaja i izaziva eroziju materijala.