kauzativni značenje

kauzativni (faktitivni) glagolski oblici, oblici kojima se kazuje da subjekt postupa tako da bi se radnja dogodila, umjesto da je sam obavlja (dao je podići kuću).