Kaunas značenje

Kaunas (rus. Kovno), grad i luka na Njemenu, Litva; 378 900 st. Sveuč., instituti, muzeji. Kovinska, tekst. i prehr. ind. Spominje se od 13. st.; od 1569. pod Poljskom, od 1795. pod Rusijom, 1919–40. gl. grad Litve, od 1991. u sastavu neovisne Litve.