kaučuk značenje

kaučuk (tupi preko španj. i franc.), prirodna ili sintetska masa, služi u proizvodnji gume. Prirodni k., osušeni lateks kaučukovca (Hevea brasiliensis) i nekih drugih biljaka, sastoji se uglavnom od proizvoda kondenzacije nezasićenih ugljikovodika (izoprena, butadiena, stirena); sintetski k., zajednički naziv za niz proizvoda kem. industrije koji zamjenjuju deficitarni prirodni k. (buna, perbunan, neopren).