Katul značenje

Katul, Gaj Lutacije (← 3. st.), rim. vojskovođa; njegovom pobjedom kod Egadskih otoka (← 241) završio je prvi Punski rat.