Katarina Medici značenje

Katarina Medici (1519–89), franc. kraljica, kći Lorenza II. Medicija i žena franc. kralja Henrika II; kao regentkinja mlađega sina Karla IX. za vjerskih ratova organizirala pokolj hugenota 1572 (→ Bartolomejska noć).