Katarina I značenje

Katarina I (1684–1727), rus. carica 1725–27., žena i nasljednica Petra Velikoga.