Katar značenje

Katar, država na I obali Arapskoga poluotoka, 11 437 km2, 522 023 st. Stanovnici: Arapi (52,5%), Iranci (16,5%), Pakistanci i Indijci (15,2%). Gl. grad Doha (Al-Dawha). Službeni jezik arapski. Bogata ležišta nafte i zemnoga plina. Rafinerije nafte; kem., cementna ind., čeličane. Turizam. Međunar. zračna luka Doha. Gl. luka: Doha. – U 18. st. u sastavu Omana; od 1882. pod brit. protektoratom; od 1971. neovisna monarhija; članica UN-a. Od 1972. na vlasti je bio šeik Khalifa bin Hamad al-Thani. Poč. 1980-ih polit. i sigurnosnu suradnju uspostavlja sa Saudijskom Arabijom. Zbog spornih otoka pogoršava odnose s Bahreinom (od 1980-ih). 1991. uporište je SAD-a i saveznika u ratu protiv Iraka. Od 1995. na vlasti je šeik Hamad bin Khalifa al-Thani. 2001. sporazumno rješava granične sporove sa Saudijskom Arabijom i Bahreinom. Poč. 2000-ih je među vodećim regionalnim strateškim uporištima SAD-a.