Katalonci značenje

Katalonci, iberoromanski narod, potomci romaniziranih Ibera i rim. doseljenika u I Hispaniju, danas naseljeni u I Španjolskoj (o. 6,3 mil. pripadnika: Katalonija 3,9 mil., Valencija 1,9 mil., Baleari 502 000), u Francuskoj (Roussillon 200 000), Andori i Italiji (grad Alghero na Sardiniji 12 000). Sačuvali bogat folklor. U sr. vijeku razvili jednu od najznačajnijih eur. književnosti s bogatom prozom.