katakreza značenje

katakreza (grč.), retorička figura, upotreba riječi u značenju koje ona zapravo nema (Sunce šuti; grlo boce; jahati na metli); zlouporaba, pogrješna, nelogična uporaba riječi (npr. na troje razdvojiti).