Kastriotići značenje

Kastriotići, alb. kneževska loza; najpoznatiji član Juraj, alb. Gjergj (tur. ime Skenderbeg), opjevani borac protiv Turaka (1403–68).