kaštel značenje

kaštel (lat.). 1. Samostalna utvrda ili obrambeni toranj u sklopu većega fortifikacijskoga kompleksa (→ grad 1.). 2. Pramčano nadgrađe broda ili čamca.