kašmir značenje

kašmir, 1. fina vuna kašmirske koze; 2. vrsta pletenih proizvoda od čiste ili miješane kašmirske vune; 3. vrsta šala iz Kashmira izrađena od svilene osnove i vunene potke; 4. lagana tkanina od vune ili rejona u keper-vezu.