Kasije značenje

Kasije, Longin Gaj (← 1. st.), rim. vojskovođa i političar; s Brutom vođa urotnika koji su ← 44. umorili Cezara; ubio se nakon poraza u bitki kod Filipa (← 42).