kasa značenje

kasa (lat. preko tal. i njem.), blagajna; u poslovnom prometu, gotov novac.