kartuša značenje

kartuša (franc.). 1. Ornament u obliku medaljona, s okvirom koji tvori volute; primjenjuje se u arhitekturi (os. baroknoj) i umj. obrtu. 2. U egiptologiji, naziv za četverokut zaobljenih uglova koji na egip. spomenicima uokviruje ime faraona. 3. Svilena vrećica i kartonska ili kovinska čahura koja se puni barutom.