kartular značenje

kartular (lat. chartularium: zbirka isprava, prema charta: isprava), zbirka rukopisa, dokumenata o posjedu samostana, kaptola i dr.