kartoteka značenje

kartoteka (grč.). 1. Zbirka kartica (listića), koje imaju dokumentarni značaj, a sadrže određene podatke o osobama, stvarima, pojavama ili događajima (zdravstvena, redarstvena, bibliografska k. itd.). 2. Zbirka geogr. karata.