kartonaža značenje

kartonaža (franc.). 1. Naziv za sredstva za pakiranje od kartona i ljepenke. 2. Proizvodnja ambalaže od kartona i ljepenke.