kartiranje značenje

kartiranje (grč. preko njem.), izradba plana ili karte s pomoću podataka dobivenih premjerom.