kartica, gotovinska značenje

kartica, gotovinska, bankovna kartica koja se upotrebljava isključivo za podizanje gotovine na bankomatima ili blagajnama.