kartezijanizam značenje

kartezijanizam, filozofija → Descartesa (lat. Cartesius) te njegovih učenika i sljedbenika.