Karpenko-Karyj značenje

Karpenko-Karyj, Ivan (pr. prez. Tobilevyč) (1845–1907), ukr. dramski pisac, glumac i kaz. djelatnik; jedan od osnivača ukr. realističkoga kazališta. Nesretnica; Domaćin.