karo značenje

karo (franc.), boja igraćih karata (kosi crveni četverokutromb).