Karnak značenje

Karnak, selo u Gornjem Egiptu, podignuto na ruševinama grada Tebe, nekoć prijestolnice Egipatskoga Carstva; od sačuvane stare arhitekture najvažniji je kompleks Amonova hrama.