karman značenje

karman (sanskrt.: čin, djelovanje), temeljno naučavanje u indij. religijama (hinduizam, budizam, đinizam) da je život neprekinuti krug ponovnih rađanja i smrti (samsara) zakonito određenih ukupnim prethodnim djelovanjem; sudbina živoga i svjesnoga bića određena je ukupnošću njegovih djelovanja u ranijim životima.