Karlo VI značenje

Karlo VI (1685–1740), njem. car i hrv.-ug. kralj (kao Karlo III) od 1711; stekao španj. posjede u Italiji i Nizozemskoj; Pragmatičkom sankcijom 1713. osigurao prijestolje kćeri Mariji Tereziji; sklopio mir s Turcima u Požarevcu (1718) i Beogradu (1739).