Karlo IX značenje

Karlo ix (1550–74), franc. kralj od 1560; za njegova vladanja ratovi između hugenota i katolika; po nagovoru majke Katarine Medici odobrio (1572) pokolj hugenota (→ Bartolomejska noć).